Hoşgeldiniz.

İnsan hakları ve demokrasi nedir Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın e ödev Demokrasi Ve İnsan Hakları Nedir Özet Demokrasi Ve İnsan Hakları Nedir İnsan hakları
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 20      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  İnsan hakları ve demokrasi nedir

  Sponsorlu Bağlantılar
  İnsan hakları ve demokrasi nedir

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar
  İnsan Hakları Ve Demokrasi

  İnsan hakları en genel anlamıyla,diğer haklara temel teşkil eden ve diğer haklar açısından olmazsa olmaz niteliğindeki haklardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortamın olumsuzluğu insan haklarına daha çok önem verilen bir düzenin kurulmasını gerektirmiştir. İnsan Hakları,insanlık ailesinin tüm üyelerinde eşit ve ayrılmaz biçimde bulunan haklardır. Bu hakların tanınmaması barbarca eylemlerin sebebi olabilir. Buna sebebiyet vermemek için İnsan Haklarının hukuk düzeyinde korunması gerekir. İnsan Hakları,sosyal gelişmenin yanında daha geniş bir özgürlük düzeyini hedefler. Kadın-Erkek Eşitliği,İnsan Haklarını temel değelerindendir. İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak Birleşmiş Milletlere üye devletlerin görevidir. Bu öğeler İnsan Evrensel Hakları Bildirgesi’nin temelini teşkil eder. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

  İkinci Dünya Savaşı,Avrupa’da siyasal,ekonomik ve de toplumsal çöküntüler yaratmıştır. Ve yeni bir düzen kurulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu yeni düzen diktatörlüklerin doğmasını ayrıca yeni bir savaşın ortaya çıkmasını engelleme amacı güder. Bu anlayışla Avrupa Konseyi kurulmuştur. Avrupa Konseyi bir demokrasi okuludur ve İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin geliştirilmesi ve koruması birincil amacıdır. İnsan Hakları ve Temel özgürlüklerden Yararlanma İlkesini çiğneyen devlet,konseyden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,uluslararası bir anlaşmadır. Bu sözleşme,bireye,İnsan Haklarını çiğneyen devlete karşı İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yolunu açmıştır Bu Sözleşmeyle üye ülkelere yükümlülükler getirilmesinin yanında bireyin de uluslararası hukuktan doğan bazı haklarının olduğu da kabul edilmiştir.

  Türk Anayasalarından 1961 Anayasası kişinin sınırlanmasına neden olan siyasal,ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak ve gerekli şartları hazırlamak devletin görevlerindendir ve buna özgürleştirme denir. Bu görev,1961 Anayasasında devlettedir. 1982 Anayasası bu görevi,devlet yanında devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne vermiştir.

  Demokrasi,halk iktidarı demektir. Yani,halkın kendi kendini yönetmesidir. Özgürlük ise başkası tarafından yönetilmeme demek olduğuna göre özgürlük ve demokrasi içiçe geçmiş iki kavramdır. İdeal anlamda bir özgürlük,demokrasiyi gerektirir. İdeal Özgürlüğe ulaşmak,demokrasinin amacıdır. İnsan haklarına insanların ulaşması pek çok olumsuz tecrübe sonunda gerçekleşmiştir. Örneğin;kölelik ve sömürü düzenleri,ırkçılık,savaşlar,ayrımcılık bunlardan bazılarıdır. İnsanların özgür olmadığı,kısıtlandığı ya da özgürlüklerin ortadan kaldırılmak istendiği ortamlarda İnsan Hakları ihlalleri fazlaca gerçekleşir. Oysa ki,kişinin özgür olduğu yönetim biçimi olan demokraside,İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler düzenin temelidir. Demokratik yönetimlerde birey,devlete karşı da korunur. Bu koruma İnsan Hakları adına gerçekleşir.

  Çoğulcu Demokrasi, anlayışında özgürlük bireyseldir. Buna göre,insan,hak ve özgürlüklerine doğuştan sahiptir. Ancak,kişisel planda sınırsız özgürlük anarşiyi anarşiyi doğurur. Buna karşılık,siyasal özgürlüklerin kısıtlanmadığı yerde özgürlükten söz edilemez.

  Sonuç itibariyle,İnsan Haklarına saygı ve İnsan Haklarının ileri bir biçimde uygulanması demokratik rejimlerde olasıdır. Bunun içinde,ayrımcılığın ortadan kalkması ve eşitliğin ortaya çıkması için demokrasinin şartlarından genel ve eşit oy prensipleri öncelikle yaşama geçirilmelidir.

  Medeni Yasadaki Kadın-Erkek Eşitsizliklerinden Bazıları:

  Ailenin reisi erkektir
  Evliliği sona ermiş kadınlar 300 günlük iddet süresini beklemek zorundadır
  Evlilikte,kocanın seçeceği evde oturmak
  Evlilik birliğini genel olarak koca temsil eder
  Koca için,evlilikte karıya ve çocuklara bakmak ve evi geçindirmek,karınında bunu kocadan isteyebilmesi
  Karı,ortak mutluluğu sağlamak hususunda gücü yettiği kadar kocanın yardımcısı ve danışmanıdır (Medeni Kanun Madde 153/3)
  Karı,evin her türlü hizmetini görmek ve çocuklara bakmakla yükümlüdür.
  Erkeğin zinası sonucu doğan çocuk tanındığı halde kadının zinası olan çocuğun tanınması mümkün değildir.
  Anayasa Mahkemesi yasaların,yasa gücünde kararnamelerin,meclis içtüzüğünün şekil ve esas bakımından Anayasa’ya uygunluğunu inceler. Ayrıca,Anayasa Mahkemesinin görevleri üç kümede toplanabilir. Anayasa’ya uygunluk denetimi,Yüce Divan görevi,Siyasi Partilerin denetimi ve kapatılması bu üç gruptur.

  Belli makamlar,yasanın,yasa gücünde kararnamenin ya da meclis içtüzüğünün Anayasa’ya aykırılığı konusunda biçim ve öz yönünden iptal davası açabilir. Bu arada,Anayasa hakime Anayasa’ya aykırı gördüğü bir yasayı ya da yasa gücünde bir kararnameyi uygulamama ve konuyu Anayasa Mahkesine yollama yetkisi tanımıştır. Bu yola itiraz yolu denir.

  Biçim yönünden iptal davası,yasa yayınlandıktan 10 gün içinde açılmalıdır. Bu yetki yalnızca Cumhurbaşkanı, ve Meclis üye tamsayısının 1/5’ine tanınmıştır.


  Öz yönünden iptal davalarını açmaya da Cumhurbaşkanı,Milletvekillerinin 1/5’i ve Ana Muhalefet Partisi meclis grupları yetkilidir.

  Bu bilgiler ışığı altında,Medeni Yasadaki Kadın-Erkek eşitsizliklerinden dolayı Anayasa Mahkemesine dava açmak mümkün değildir. Ancak,bu eşitsizlikleryasayla düzenlenmek suretiyle giderilebilir. Bu aşamada,toplumun rolü,karar mercilerine bu yönde baskı uygulamak olabilir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.