Hoşgeldiniz.

Türkiyedeki Doğal Yaşam Alanları Türkiyenin Önemli Doğal Yaşam Alanları nelerdir Doğal Hayatı Koruma Vakfının sitesinde önemli bitki ve orman alanları ve özelliklerinin de bulunduğu etkileşimli

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türkiye'nin Önemli Doğal Yaşam Alanları, Türkiye'nin Önemli Doğal Yaşam Alanları haritası

  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiyedeki Doğal Yaşam Alanları
  Türkiyenin Önemli Doğal Yaşam Alanları nelerdir  Doğal Hayatı Koruma Vakfının sitesinde önemli bitki ve orman alanları ve özelliklerinin de bulunduğu etkileşimli ve kullanışlı bir harita

  Önemli Kuş Alanı

  Sağlıklı ve kapsamlı bir çevre koruma stratejisi; türlerin, alanların ve habitatların korunmasını ele alır. BirdLife International tarafından geliştirilmiş, uluslararası Önemli Kuş Alanları (ÖKA) yaklaşımı; kuş zenginliğinin, dolayısıyla biyolojik çeşitliliğin korunması açısından öncelik taşıyan bölgeler hakkında gerekli temel bilgileri sağlamak yoluyla, alanların korunmasını destekler.
  Kuşların yaşamları boyunca bulundukları alanların sayısı sonsuzdur. Dolayısıyla, tüm bu alanların etkli bir biçimde korunabilmesi olanaksızdır. ÖKA yaklaşımında, korunmaları ve iyi yönetilmeleri durumunda, kuşların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına en verimli katkıyı sağlayacak öncelikli alanlar belirlenir.
  Bu çalışmadaki bilgiler, "Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları" (Yarar & Magnin, 1997) kitabından aktarılmıştır. Aynı konuda güncel çalışmalar, BirdLife International ve Doğa Derneği tarafından yürütülmektedir.

  Önemli Bitki Alanı

  İngiltere'de doğal bitki örtüsünün korunmasına yönelik çalışmalar yapan Plantlife, RSPB'nin (Kraliyet Kuşları Koruma Derneği) de desteğiyle, Avrupa çapında Önemli Bitki Alanları (ÖBA) ağının oluşturulması fikrini geliştirmiştir. Aynı zamanlarda Türkiye'de doğal bitki örtüsünün korunmasına yönelik çalışmalar yapan Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD), Fauna ve Flora International (FFI) ve İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı (ISTE) ülke çapında Önemli Bitki Alanları'nın belirlenmesi amacıyla işbirliği yapmaya karar vermiştir.
  Plantlife, Avrupa çapında ÖBA ağı oluşturma girişimini, 1995 yılında Fransa'nın Hyéres kentinde düzenlenen I. Planta Europa konferansında duyurmuştur. Bu konferans sırasında Türkiye'de başlanan ÖBA hazırlıkları, Avrupa'nın Önemli Bitki Alanları Projesi için pilot çalışma olarak sunulmuştur. Konferans sonunda, Avrupa çapında bir Planta Europa ağı oluşturulmasına, bu amaçla bir yürütme komitesi kurulmasına ve Planta Europa ağında yer alan ülkelerin ÖBA'larını belirlemelerine öncelik vermek için desteklenmesine karar verilmiştir.
  Planta Europa Yürütme Komitesi, ÖBA kavramını geliştirmek amacıyla çeşitli çalışma gupları oluşturmuştur. Bu bağlamda, Mayıs 1996'da Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen bir çalıştayda, ÖBA tanımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  Avrupa'da bir Önemli Bitki Alanı, botanik açısından olağanüstü zengin ve/veya nadir, tehlike altında ve/veya endemik bitki türlerinin çok zengin popülasyonlarını içeren ve/veya çok değerli bitki örtüsü barındıran doğal veya yarı doğal bir alandır.

  Bu çalışmadaki bilgiler, "Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları" (Özhatay & Byfield & Atay, 2003) kitabından aktarılmıştır.

  Önemli Orman Alanı

  Sıcak Noktalar
  Doğa koruma konusunda çalışan kurumlar, örgütler ve uzmanlar, bazı alanların korunmasındaki önceliği tanımlarken sıcak nokta terimini kullanmaktadırlar.
  Doğa koruma çalışmalarında, bir alanın sıcak nokta olarak tanımlanmasında iki ölçüt temel alınır. Bu ölçütler, alanın doğa koruma açısından önemi ve karşı karşıya bulunduğu tehditlerin düzeyidir. Bir alanın doğa koruma açısından önemini ortaya koyan etkenler;

  * Genetik, tür, habitat, ekosistem ve doğal süreç çeşitliliği;
  * Barındırdığı endemik, nadir ve nesli tehlike altındaki türler;
  * Yaşam alanlarının doğallığı ve bakirliği;
  * Ormanların yaşlılık ve olgunluk düzeyi;
  * Bunların dış etkilere karşı duyarlılığı;
  * Bunları etkileyen çarpık gelişim, sürdürülebilir olmayan kaynak kullanımı ve kirlilik gibi tehditlerdir.

  Bu veriler ışığında, WWF, Avrupa'da bir an önce koruma altına alınması gereken alanları tespit etmiştir. Etkin bir koruma için gerekli kaynakların ve ulusal kapasitelerin sınırlılığı dikkate alınarak, bu alanlar arasında önceliklendirme yapılmış ve Avrupa ormanlarının 100 sıcak noktası belirlenmiştir.
  Söz konusu sıcak noktalar arasında Türkiye'nin de dokuz alanı bulunmaktadır. Bunlar:

  * Küre Dağları
  * İstanbul Ormanları,
  * İbradı-Akseki Ormanları
  * Karçal Dağları
  * Amanos Dağları
  * Baba Dağı
  * Yenice Ormanları
  * Datça ve Bozburun Yarımadaları
  * Fırtına Vadisi

  Bu sıralama, alanlar arasında bir derecelendirmeye dayanmayıp, yasal koruma statüsünü 1999 yılından sonra kazanmış olan birçok değerli alanı da içermemektedir.
  WWF-Türkiye, Türkiye'deki bu 9 sıcak noktanın korunması önerisini T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'na sundu. 9 sıcak noktanın 2005 yılına kadar koruma altına alınması düşüncesi Bakanlık tarafından da benimsendi. Bu girişim, WWF tarafından Türkiye'nin Dünyaya Armağanı olarak kabul edildi ve 2001 yılında dünya kamuoyuna duyuruldu. WWF-Türkiye, bu tarihten beri, Dünyaya Armağanlar projesi çerçevesinde, bu alanların korunması için Çevre ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmalar yürütmektedir.

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.